“Ndërtimi i marrëdhënieve të fuqishme me konsumatorët dhe furnizuesit tanë është imperativ.”

MISION

Të ofrojmë shërbimin më të mirë ndaj konsumatorëve për biznes partnerët tanë duke distribuar mall të brenduar të kualitetit të lartë me Çmime kompetitive për konsumatorët tanë në tregjet e pamvarura. Ndërtimi i marrëdhënieve të fuqishme me konsumatorët dhe furnizuesit tanë është imperativ.

VIZION

Te bëhemi kompani udhëheqëse e distribuimit duke arritur satisfakcion të jashtëzakonshem te konsumatorët dhe të krijojme vlera superiore për stakeholers tanë në biznesin e distribuimit.