Shitje dhe Distribuim

MUNDËSITË

Kompania hulumton me diligjencë tregun e Kosovës vazhdimisht për të identifikuar kështu nevojat dhe dëshirat e konsumatorëve. Pastaj lidh ata në mënyrë proaktive me Brendet më të përshtatshme, të cilat do të ishin në gjendje të siguronin linjat e duhura të produkteve.

SHËRBIMET DHE KAPACITETET TONA

Magazinim

Depo 1 – 3000 m2 Depo 2 – 8000 m2 Zyret – 1500 m2

Logjistikë

Vetura – 26 Furgona/Komba – 56 Kamiona – 11

Distribucion

Tregti Tradicionale – 4,300 POS Tregti Moderne – 375 POS Farmaci - 820

Shitje

Mbikëqyrje

Analiza të shitjeve

Marketing Tregtie

Komercializim

Promocion

www.union-ks.com

ADRESA DHE TELEFONI

Rrjetet Sociale

Jemi gjithmonë në kërkim të lidhemi me ata që kanë interes në një marrëdhënie të qëndrueshme.